Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються у нашому закладі дошкільної освіти.

На цій сторінці ви можете ознайомитися з документами, які забезпечують організацію харчування в ЗДО відповідно чинного законодавства


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Про освіту, від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами)
Про дошкільну освіту, від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами)
Про місцеве самоврядування в Україні, від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами)
Про оздоровлення та відпочинок дітей, редакція від 04.09.2008 № 375-VI (зі змінами)
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, від 24.02.1994 № 4004-XII (зі змінами)
Про захист населення від інфекційних хвороб, від 06.04.2000 № 1645-III (зі змінами)
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, від 23.12.1997 № 771/97-ВР (зі змінами)
Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, редакція від 06.12.2018 № 2639-VII

Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»

Спільний наказ Міністерства охорони здров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 №298/227 “Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Що таке НАССР?

Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви.

СТАНДАРТИ HACCP

Система НАССР:

1. Стосується лише безпечності харчових продуктів і не стосується їх якості.
2. Запобіжний інструмент контролю за небезпечними факторами.
3. Не гарантує безпечності харчових продуктів, а лише зменшує ризик виникнення випадків щодо загрози їх безпечності.
4. Не автономна програма. Її основа — це система заходів контролю, що складається з програм-передумов, які потрібно запровадити й належно підтримувати. Контроль за реалізацією вимог чинного законодавства щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
5. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, затвердило Мінагрополітики наказом від 01.10.2012 № 590 (далі — Вимоги).
/Files/images/1/haccp_princip.jpg

Перший невідомий для закладів освіти шлях — реєстрацію харчоблоків закладів як операторів ринку — пройдено. Нагадуємо, що суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів, набуває статусу оператора ринку.Харчоблоки закладів освіти є операторами ринку харчових продуктів і підлягають державній реєстрації. Чи складати освітню програму? Процедуру державної реєстрації потужностей визначено Порядком проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, затвердженим наказом Мінагрополітики від 10.02.2016 №39. Окрім поняття «якість», існує поняття«безпечність».

Саме воно є ключовим у системі, призначеній для управління ризиками у галузі виробництва харчової продукції, тобто HACCP. Заклади дошкільної освіти мають з20вересня2019року впровадити систему НАССР, адже операторів ринку зобов’язано розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи НАССР (ст.20 Закону). Що таке система НАССР Міжнародна системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (англ. HACCP—Hazard Analysis and Critical Control Points)— система, яка ідентифікує,оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Іншими словами— це аналіз ризиків і контролю критичних точок. Система НАССР: 1. Стосується лише безпечності харчових продуктів і не стосується їх якості. 2. Запобіжний інструмент контролю за небезпечними факторами. 3. Не гарантує безпечності харчових продуктів, а лише зменшує ризик виникнення випадків щодо загрози їх безпечності. 4. Не автономна програма. Її основа— це система заходів контролю, що складається з програм-передумов, які потрібно запровадити й належно підтримувати. Контроль за реалізацією вимог чинного законодавства щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, затвердило Мінагрополітики наказом від 01.10.2012 №590 (далі— Вимоги).

Про програми-передумови НАССР

Для ефективного функціонування системи безпечності харчових продуктів та контролю за небезпечними факторами заклади освіти перед застосуванням системи НАССР мають розробити, задокументувати й впровадитипрограми-передумови. Сфера застосування програм-передумов охоплює усі потенційні загрози безпечності. Програма-передумова— основні умови безпечності харчових продуктів та діяльність, необхідні для підтримання гігієни навколишнього середовища у всьому харчовому ланцюгу і придатні для виробництва та постачання безпечних кінцевих продуктів і безпечних харчових продуктів для споживання людиною, а також поводження з ними. Мета програми-передумови— зменшення ризику перехресного забруднення шляхом належного планування та організації потоків руху неперероблених, частково перероблених та перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів і матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, персоналу так, щоб вони не несли загрозу безпечності продуктів. Заклади освіти мають запровадити програми-передумови з урахуванням асортименту харчових продуктів, технологічних процесів і специфіки роботи харчоблоків. Для закладів освіти уже стало звичним виконувати норми документів: Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН, МОЗ від 17.04.2006 №298/227 (далі— Інструкція); Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 №234 (далі— Санітарний регламент); Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ, МОН від 01.06.2005 №242/329 (далі— Порядок).

Нормативно-законодавча база

Закон України № 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (ст. 20, 21…)
Закон України № 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 01.10.2012 №590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 №446 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 24.10.2013 №629 Про затвердження Плану заходів щодо поетапного впровадження операторами потужностей з виробництва та обігу харчових продуктів постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках
Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»